online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавна консултација за реализацију пројекта "Моравски коридор"

Сагласно стандардима Међународне финансијске корпорације, Коридори Србије д.о.о. позивају јавност, органе и заинтересоване организације на

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

поводом израде Студије процене утицаја на животну средину и друштво, Плана управљања и мониторинга животне средине и друштва, Плана ангажовања заинтересованих страна и Оквира за расељавање и обнову егзистенције за реализацију пројекта Аутопут Е761 Појате-Прељина (“Моравски коридор”).

Јавне консултације и презентација докумената биће одржане у Општини Варварин дана 24.09.2020. у 17h на тераси Хотела Плажа у Варварину.

Comments are closed.