online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавна расправа о нацрту програма развоја општине Варварин

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА УЧЕШЋЕ  У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ЗА 2020.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2021. И 2022.ГОДИНУ

 

  

Општинско веће општине Варварин позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и  друге заинтересоване стране, да  се упознају са радним текстом  Нацрта Програма развоја општине Варварин за 2020.годину са пројекцијом за 2021. и 2022.годину ( у даљем тексту: Нацрт програма ) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

 

Јавна расправа о Нацрту програма одржаће се од  03.12.2019. до 10.12.2019.године.

 

Учесници у јавној расправи су представници органа Општине Варварин, грађани, удружења, стручна јавност, као и  друге заинтересоване стране.

 

Предлози,  сугестије, иницијативе и коментари  достављају се Општинској управи општине Варварин –  Одељењу за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода, на е-mail: racunovodstvo@varvarin.org.rs    и поштом на адресу:  Општинска управа општине Варварин – Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода – ул. Марина Мариновића број 38, 37260 Варварин, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту програма“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети  уз текст Нацрта програма.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог дана 10.12.2019.године, са почетком у  12 сати, у сали Скупштине општине Варварин, на којем ће бити представљен текст Нацрта програма

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту racunovodstvo@varvarin.org.rs

По окончању јавне расправе, Ошштинско веће општине Варварин  сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи који садржи све изнете  предлоге и сугестије, као и ставове  Одељења за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај о одржаној јавној расправи Општинско веће сачиниће у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе и објавити на сајту Општине.

Саставни део овог јавног  позива  је Програм јавне расправе са радним текстом Програма развоја, који је Закључком о спровођењу  јавне расправе о Нацрту програма одредило Општинско веће општине Варварин.

 

ПРЕУЗМИТЕ:

Comments are closed.