online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавна расправа о Нацрту стратегије одрживог развоја општине Варварин

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА УЧЕШЋЕ  У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ  РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

2020 – 2030

 

 

 

Општинско веће општине Варварин позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и  друге заинтересоване стране, да  се упознају са радним текстом  Нацрта  Стратегије одрживог  развоја општине Варварин 2020 – 2030 ( у даљем тексту: Нацрт стратегије ) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

 

Јавна расправа о Нацрту стратегије одржаће се од  03.12.2019. до 10.12.2019.године.

 

Учесници у јавној расправи су представници органа Општине Варварин, грађани, удружења, стручна јавност, као и  друге заинтересоване стране.

 

Предлози,  сугестије, иницијативе и коментари  достављају се Општинској управи општине Варварин –  Одељењу за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода, на е-mail: racunovodstvo@varvarin.org.rs    и поштом на адресу:  Општинска управа општине Варварин – Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода – ул. Марина Мариновића број 38, 37260 Варварин, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту стратегије“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети  уз текст Нацрта стратегије.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог дана 10.12.2019.године, са почетком у  13 сати, у сали Скупштине општине Варварин, на којем ће бити представљен текст Нацрта стратегије

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту racunovodstvo@varvarin.org.rs

 

По окончању јавне расправе, Ошштинско веће општине Варварин  сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи који садржи све изнете  предлоге и сугестије, као и ставове  Одељења за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај о одржаној јавној расправи Општинско веће сачиниће у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе и објавити на сајту Општине.

Саставни део овог јавног  позива  је Програм јавне расправе са радним текстом Стратегије одрживог развоја, који је Закључком о спровођењу  јавне расправе о Нацрту стратегије одредило Општинско веће општине Варварин.

 

ПРЕУЗМИТЕ:

Comments are closed.