online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавне набавке

 План набавки за 2018. годину, Општинска управа Варварин – IV измена

 План набавки за 2018. годину, Општинска управа Варварин – III измена

 План набавки за 2018. годину, Општинска управа Варварин – II измена

 План набавки за 2018. годину, Општинска управа Варварин – I измена

 План набавки за 2018. годину, Општинска управа Варварин

 План набавки за 2017. годину, Општинска управа Варварин – II измена

 План набавки за 2017. годину, Општинска управа Варварин – I измена

 План набавки за 2017. годину, Општинска управа Варварин

 План набавки за 2016. годину, Општинска управа Варварин – II измена

 План набавки за 2016. годину, Општинска управа Варварин – I измена

 План набавки за 2016. годину, Општинска управа Варварин

План набавки за 2015. годину, Председник, Општинско веће општине Варварин

План набавки за 2015. годину, Општинска управа Варварин

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

 План набавки за 2014. годину