Јавне набавке

План набавки за 2021.годину – I измена

План набавки за 2021.годину 

План набавки за 2020.годину НОВИ

Правилник о ближем уређењу спровођења  поступака  набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

План набавки за 2020. годину, Општина Варварин – II измена

План набавки за 2020. годину, Општина Варварин – I измена

План набавки за 2020. годину, Општина Варварин

План набавки за 2019. годину, Општинска управа Варварин- VI измена

План набавки за 2019. годину, Општинска управа Варварин- V измена

План набавки за 2019. годину, Општинска управа Варварин- IV измена

План набавки за 2019. годину, Општинска управа Варварин- III измена

План набавки за 2019. годину, Општинска управа Варварин- II измена

 План набавки за 2019. годину, Општинска управа Варварин- I измена

 План набавки за 2019. годину, Општинска управа Варварин

 План набавки за 2018. годину, Општинска управа Варварин – IV измена

 План набавки за 2018. годину, Општинска управа Варварин – III измена

 План набавки за 2018. годину, Општинска управа Варварин – II измена

 План набавки за 2018. годину, Општинска управа Варварин – I измена

 План набавки за 2018. годину, Општинска управа Варварин

 План набавки за 2017. годину, Општинска управа Варварин – II измена

 План набавки за 2017. годину, Општинска управа Варварин – I измена

 План набавки за 2017. годину, Општинска управа Варварин

 План набавки за 2016. годину, Општинска управа Варварин – II измена

 План набавки за 2016. годину, Општинска управа Варварин – I измена

 План набавки за 2016. годину, Општинска управа Варварин

План набавки за 2015. годину, Председник, Општинско веће општине Варварин

План набавки за 2015. годину, Општинска управа Варварин

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

 План набавки за 2014. годину