online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавне набавке

 План набавки за 2019. годину, Општинска управа Варварин

 План набавки за 2018. годину, Општинска управа Варварин – IV измена

 План набавки за 2018. годину, Општинска управа Варварин – III измена

 План набавки за 2018. годину, Општинска управа Варварин – II измена

 План набавки за 2018. годину, Општинска управа Варварин – I измена

 План набавки за 2018. годину, Општинска управа Варварин

 План набавки за 2017. годину, Општинска управа Варварин – II измена

 План набавки за 2017. годину, Општинска управа Варварин – I измена

 План набавки за 2017. годину, Општинска управа Варварин

 План набавки за 2016. годину, Општинска управа Варварин – II измена

 План набавки за 2016. годину, Општинска управа Варварин – I измена

 План набавки за 2016. годину, Општинска управа Варварин

План набавки за 2015. годину, Председник, Општинско веће општине Варварин

План набавки за 2015. годину, Општинска управа Варварин

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

 План набавки за 2014. годину