online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавне расправе о буџету општине Варварин, програму развоја општине Варварин и стратегији одрживог развоја 10. децембра

Објављени су Јавни позиви за учешће у јавним расправама о Нацрту одлуке о буџету општине Варварин за 2020. годину, Нацрту програма развоја општине Варварин за 2020. годину, са пројекцијама за 2021. и 2022. годину и Нацрту стратегије одрживог развоја општине Варварин од 2020. до 2030. године.

Упознавање са радним текстовима Нацрта горе наведених одлука је у току, а позив је упућен свим грађанима, удружењима, стручној јавности, као и свим заинтересованим странама да своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре доставе Општинској управи општине Варварин, Одељењу за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода до 10. децембра текуће године.

У оквиру спровођења јавне расправе, биће одржани отворени састанци у форми округлог стола 10. децембра, у сали Скупштине општине Варварин и то о Нацрту одлуке о буџету општине Варварин за 2020. годину од 11 часова, о Нацрту програма развоја општине Варварин од 12. часова и о Нацрту стратегије одрживог развоја општине Варварин од 13 часова, на којима ће бити представљени и Нацрти текстова одлука.

Јавне позиве и текстове Нацрта ових одлука заинтересовани могу погледати и на сајту општине Варварин, на веб адреси www.varvarin.org.rs.

 

Обједињени извештај о спроведеној јавној расправи

Comments are closed.