online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређење животне средине – предузетници ио правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину да 31.07.2020. године истиче рок за подношење пријаве на Обрасцу 1 за 2020. годину.

Пријаве се могу подносити од 18. јула електронским путем на Порталу ЛПА – lpa.gov.rs.

Уједно се обавештавају порески обвезници да је у току подела решења за порез на имовину за 2020. годину, путем поште, као и електронском доставом путем е-Управе.

Локална пореска администрација

Comments are closed.