online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Обавештење за угоститеље који пружају услуге смештаја у угоститељским објектима

Законом о угоститељству (“Службени гласник РС“, број 17/2019) прописано је да да су јединице локалне самоуправе у обавези да на прописан начин воде евиденцију о угоститељским објектима и угоститељима који угоститељске услуге смештаја пружају у некатегорисаним објектима за смештај ( хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др.; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај  наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка)  као и у категорисаним објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоског туристичког домаћинства. Наведене податке су ЈЛС у обавези да уносе у Централни информациони систем ( е-Туриста) који је у пуној примени од 01.10.2020.године.

ПОЗИВАЈУ СЕ УГОСТИТЕЉИ (правна лица, предузетници и физичка лица), који пружају услуге смештаја у некатегорисаним угоститељским објектима на територији општине Варварин, да испуне своју законску обавезу и пријаве се у Општинској управи општине Варварин ради евидентирања  и уношења у Централни информациони систем (е-Туриста).

Такође, од 01.10.2020. године угоститељи ће једино и  искључиво моћи путем  Централниог  информационог  система  (е-Туриста) пријављивати поред  домаћих и стране туристе и на тај начин испуњавати своју законску обавезу по Закону о странцима.

Угоститељи и угоститељски објекти који не буду унети у Централни информациони систем (е-Туриста) неће моћи учествовати у пројекту реализације ваучера за одмор у РС.

Уколико угоститељи не поступе по овом обавештењу чине прекршај сходно Закону о угоститељству и Закону о странцима о чему ће бити обавештена туристичка инспекција и МУП-Служба за странце.

Законом о угоститељству за неуношење података о кориснику услуге смештаја преко Централног информационог система у угоститељству и туризму (е-Туриста), прописано да се ради о прекршају и угоститељ (правно лице) ће се казнити   новчаном казном од 200.000 до 800.000 динара, а  казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 40.000 до 100.000 динара. За исти прекршај новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се и предузетник. Новчаном казном у износу од 15.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако сваку промену података, који се евидентирају, не пријави у року од седам дана јединици локалне самоуправе.

Све додатне информације угоститељи могу добити позивом на телефон: 787-171. локал 106. или на шалтеру услужног центра.

ОБРАЗАЦ

Comments are closed.