online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Позив за подношење захтева за процену штете услед елементарне непогоде

ОБАВЕШТЕЊЕ

За подношење пријава за утврђивање и процену штете услед елементарне непогоде – поплаве на територији општине Варварин.

Позивају се сви грађани којима је услед елементарне непогоде – поплаве од 03.06.2019. године до 06.06.2019. године почињена штета на пољопривредним усевима/културама и/или на објектима (стамбени и пословни) на територији општине Варварин, да насталу штету пријаве Комисији за попис и процену штете од елементарне непогоде – поплаве на територији општине Варварин.

Обрасци се могу преузети сваког радног дана на писарници Општинске управе општине Варварин код референта за пољопривреду Општинске управе општине Варварин, у месним канцеларијама на територији општине Варварин, као и на званичној интернет страници општине varvarin.org.rs.

Пријаве штете подносити:

– На писарници Општинске управе општине Варварин;

– поштом на адресу: Општинска управа општине Варварин, ул. МАРИНА МАРИНОВИЋА 34, 37260 ВАРВАРИН;

– преко месних канцеларија.

У Варварину, 10.06.2019. године

ОБРАЗАЦ

Comments are closed.