Обележен Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дрога

Црвени крст Варварин и Дом здравља “Др Властимир Годић” обележили су Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дрога чији је слоган ове године “Прво саслушај”, а којим се истиче да најпре треба саслушати дете или младу особу, што је први и основни корак како би им се пружила помоћ у њиховом здравом одрастању и безбедном развоју.

Волонтери и запослени су ову активност одржали испред школа, где су младима Средње и основне школе у Варварину дељени лифлети и разговарано је са њима о болестима зависности, алкохолу, пушењу, дрогама и поседицама ХИВ-а.

Ружица Живановић, секретар Црвеног крста у Варварину, наглашава да је основни циљ ове акције тај да се младима укаже на честе заблуде и погрешну информисаност о безбедном реактивном коришћењу дрога, да се унапреде њихова знања и да им се пружи јасна представа о дејству и последицама конзумирања ових супстанци на људско здравље.

“Превенција у области злоупотребе психоактивних супстанци је склоп психолошких, социјалних, правних и здравствених активности са циљем спречавања оштећења здравља, настанка болести и последица изазваних ризичним понашањем, односно коришћењем психоактивних супстанци”, објашњава Ружица Живановић и додаје да су главни партнери у превеницији злоупотребе психоактивних супстанци родитељи, наставници, радници у превенцији, као и полиција.

“Они могу својим утицајем, разговором, изградњом добрих односа, слушањем да укажу деци на правилан развој и спрече ризично понашање. Родитељи имају највећи утицај на развој свога детета, па отуда и одговорност и могућност да се реагује у тешким и нежељеним ситуацијама. Што је јача веза и већа блискост деце са родитељима, то је мање ризичног понашања”, оцењује она.

Такође, додаје секретар варваринског Црвеног крста, наставници треба да учине све што је могуће да се деца задрже у школи неговањем добре атмосфере у школи.

“Здравствени радници, сарадници и полиција треба преко својих превентивних програма да користе чињенице о различитим факторима ризика на децу и младе. При томе увек треба имати у виду осетљиве групе деце коју треба најпре саслушати, јер је њима потребна већа подршка које би их чиниле отпорним на негативне утицаје и факторе ризика околине”, рекла нам је Ружица Живановић.

Comments are closed.