online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Обука за припрему и управљање пројектима према ЕУ процедурама

Стална конференција градова и општина у оквиру Програма „ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија кроз ИПА 2016 организовала је регионалну обуку за припрему и управљање пројектима према ЕУ процедурама.

Обуке су намењене првенствено представницима локалних самоуправа и организацијама цивилног друштва. Циљ обука је изградња капацитета запослених у ЈЛС и организацијама цивилног друштва да планирају и спроводе пројекте и на тај начин унапређују локалну заједницу, а у овом случају социјалну инклузију Рома и других посебно осетљивих друштвених група.

Comments are closed.