online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Одлука о додели стипендија за школску 2017/2018

На основу члана 58 Статута општине Варварин (“Службени лист општине Варварин“, број 10/2017- пречишћен текст ) и члана 16 Одлуке о оснивању Фонда за стипендирање талената („Службени лист општине Варварин“, број 2/2012 и 9/2017), на предлог Комисије за стипендирање студената, број 67-21/2017-I од 24.12.2017.године и уз сагласност Општинског већа општине Варварин,  Председник општине Варварин, дана 10.01.2018. године, донео је

О Д Л У К У
о додели стипендија за школску 2017/2018.годину

I За школску 2017/2018.годину, по Конкурсу број 67-21/2017-I од 15.11.2017.године, из буџета општине Варварин, додељује се 46 студентских стипендија, следећим студентима:

1. Гордана (Топлица) Јовановић из Маскара, ЈМБГ 1407997786048
Висока школа струковних студија за васпитаче – Крушевац, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,53;
2. Стефан (Зоран) Здравинац из Бачине, ЈМБГ 1601996781027
Универзитет у Београду – Филолошки факултет, 2. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,67;
3. Јована (Мирољуб) Јевдосић из Обрежа, ЈМБГ 0908996786015
Универзитет у Београду – Економски факултет, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,25;
4. Алекса (Дејан) Анђелић из Бошњана, ЈМБГ 1507996722814
Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,50.
5. Стефан (Драгољуб) Станојевић из Варварина, ЈМБГ 2912997781038
Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,00;
6. Милица (Миломир) Панић из Обрежа, ЈМБГ 0107997786016
Београдска пословна школа, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,50;
7. Исидора (Миодраг) Димитријевић из Обрежа, ЈМБГ 2504997728225
Универзитет у Крагујевцу – Факултет медицинских наука, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,29;
8. Тијана (Милутин) Арсић из Орашја, ЈМБГ 2502996728210
Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,24;
9. Драган (Ненад) Антић из Варварин (село), ЈМБГ 0107997781014
Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,30;
10. Кристина (Братислав) Матић из Варварина, ЈМБГ 1208997728215
Универзитет у Београду – Географски факултет, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,10;
11. Милена (Мирослав) Стаменковић из Доњег Катуна, ЈМБГ 1312993786026
Универзитет у Нишу – Математички факултет, 2. година мастер академских студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,86;
12. Ана (Ненад) Љубомировић из Орашја, ЈМБГ 0501998786028
Математички факултет Крагујевац, 2. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,44;
13. Ивана (Радивоје) Милошевић из Бошњана, ЈМБГ 2508997786026
Универзитет у Београду – Филолошки факултет, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,33;
14. Михајло (Милош) Митровић из Варварина, ЈМБГ 1302995723212
Универзитет у Београду – Математички факултет, 4. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,20;
15. Кристина (Драган) Чабрић из Обрежа, ЈМБГ 1907997786032
Природно математички факултет Крагујевац, 2. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,38;
16. Тијана (Небојша) Вељковић из Варварин( село), ЈМБГ 1401998786019
Универзитет у Нишу – Медицински факултет, 2. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,57;
17. Алекса (Иван) Јовановић из Бачине, ЈМБГ 2906997723216
Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, 2. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,31;
18. Горан (Мића) Јовичић из Призрена, ЈМБГ 0302994954551
Висока техничко технолошка школа у Крушевцу, 3. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,5;
19. Немања (Велибор) Радовановић из Бачине, ЈМБГ 1102995781035
Универзитет у Нишу – Грађевинско архитектонски факултет, 4. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,15;
20. Невена (Драган) Михајловић из Бошњана, ЈМБГ 2706995786076
Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет, 4. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,27;
21. Александар (Драгиша) Сврзић из Обрежа, ЈМБГ 0210996781040
Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу, 3. година студија, на буџету, просена оцена на предходној години студија 9,17;
22. Александар (Перица) Вучетић из Парцана, ЈМБГ 1409993781052
Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, 1.година мастер академске студије, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,62;
23. Александра (Дејан) Бркић из Варварина, ЈМБГ 2207994786041
Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, 1.година мастер академских студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 10,00;
24. Срђан (Горан) Милосављевић из Залоговца, ЈМБГ 1412992781033
Висока техничка школа струковних студија Крагујевац, 3. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,10;
25. Тамара (Раде) Јанковић из Варварина, ЈМБГ 3009996786011
Универзитет у Нишу – Економски факултет, 3. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,42;
26. Наташа (Милашин) Миладиновић из Варварина (село), ЈМБГ 0502995786023
Београдска пословна школа, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,90;
27. Милица (Радољуб) Мојсиловић из Доњег Катуна, ЈМБГ 2411996786029
Криминалисто полицијска академија Београд, 3. година на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,3;
28. Кристина (Горан) Пантић из Обрежа, ЈМБГ 2210996786031
Универзитет у Крагујевцу – Економски факултет, 3. година на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,25;
29. Александра (Сташа) Марјановић из Бошњана, ЈМБГ 1303995786016
Природно математички факултет у Крагујевцу, 4. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,00;
30. Далибор (Слободан) Митић из Бачине, ЈМБГ 0903997781031
Универзитет у Београду – Факултет организационих наука, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,40;
31. Тијана (Слободан) Митић из Бачине, ЈМБГ 2701994786046
Универзитет у Београду – Медицински факултет, 4. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,60;
32. Никола (Данило) Живадиновић из Бошњана, ЈМБГ 0301996786046
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,43;
33. Катарина (Зоран) Игњатовић из Варварина, ЈМБГ 0903995728214
Универзитет у Крагујевцу – Правни факултет, 4. година студија на буџету, процечна оцена на предходној години студија 8,38;
34. Јелена (Небојша) Пантић из Избенице, ЈМБГ 1904997728211
Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,23;
35. Тијана (Драган) Илић из Варварина, ЈМБГ 0606996727829
Универзитет у Београду – Факултет ветеринарске медицине, 3. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,25;
36. Јована (Драгиша) Јаковљевић из Бачине, ЈМБГ 1909997786027
Универзитет у Београду – Шумарски факултет, 2 .година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,22;
37. Јована (Слађана) Јевремовић из Варварина, ЈМБГ 2311997786028
Универзитет у Београду – Филолошки факултет, 2 година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,94;
38. Даница (Мирослав) Живковић из Варварина (село), ЈМБГ 1205996786042
Универзитет у Нишу – Економски факултет, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,14;
39. Милица (Звонимир) Минић из Варварина, ЈМБГ 0803996786078
Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,11;
40. Владимир (Радица) Здравковић из Маренова, ЈМБГ 0602997781015
Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,55;
41. Милица (Живорад) Марковић из Варварина, ЈМБГ 2401995786054
Универзитет у Нишу – Економски факултет, 4. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,22;
42. Марија (Радмило) Тодоровић из Горњег Катуна, ЈМБГ 1303997786013
Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,23;
43. Санела (Биљана) Ракић из Бошњана, ЈМБГ 2907996786059
Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,25;
44. Димитрије (Горан) Савић из Варварина, ЈМБГ 0711997720028
Универзитет у Крагујевцу – Економски факултет, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,13;
45. Данијела (Дане) Ћук из Варварина, ЈМБГ 2301996786010
Универзитет у Београду – Филозофски факултет, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,45;
46. Тијана (Драги) Тодоровић из Обрежа, ЈМБГ 2405996728215
Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,33.

II Право на стипендију, из разлога што не испуњавају услове конкурса или нису доставили тражену документацију, нису остварили следећи учесници конкурса –

 

ОДБИЈЕНИ СУ:
-САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ-

1. Сашка (Мирољуб) Сврзић из Горњег Катуна, ЈМБГ 0303994727810
Криминалистичко полицијска академија у Београду, 3. година студија.

2. Милена (Радослав) Јелић из Бачине, ЈМБГ 2909996786019
Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја, 3. година студија.

3. Александра (Милан) Поповић из Бачине, ЈМБГ 2510996786027
Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја, 3. година студија,.

4. Јована (Горан) Јевдосић из Горњег Катуна, ЈМБГ 0407996715046
Хемијски факултет у Београду, 3. година студија,.

5. Милан (Мирослав) Мирчић из Бачине, ЈМБГ 1610991781052
Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, 4. година студија,
(не испуљава услове: навршене 26.године живота и самофинансирајући)

6. Стефан (Томислав) Станковић из Бошњана, ЈМБГ 2409995781029
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, 1. година струковних студија другог степена – мастер струковних студија.

-ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ИСПОД 8,00-
1. Христина (Бранислав) Јовановић из Бошњана, ЈМБГ 2807997786058
Универзитет у Нишу – Електронски факултет, 2 .година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 7,70;

-КОРИСНИЦИ РЕПУБЛИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ-
1. Милош (Миомир) Митровић из Варварина (село), ЈМБГ 0402993722252
Универзитет у Крагујевцу – Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, 1. година докторских академских студија ,на буџету, просечна оцена 9,86;

2. Марина (Мирослав) Милановић из Доњег Крчина, ЈМБГ 1112997786056
Природно математички факултет у Крагујевцу, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,11;

-НЕПОТПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-
1. Александар (Зоран) Јеремић из Варварин (село), ЈМБГ 1607992781039
Универзитет у Нишу – Математички факултет, просечна оцена 8,00;
(просек оцена није оверен печатом и потписом.)

2. Снежана (Горан) Милосављевић из Залоговца, ЈМБГ 1809995786025
Универзитет у Крагујевцу – Факултет медицинских наука, просечна оцена 8,00;
(није јасно да ли просечна оцена студија или године ?)

3. Тамара (Драгослав) Ђорђевић из Бачине, ЈМБГ 2301994786021
Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет,
(није јасно која је година студија,)

III Висина студентске стипендије износи 9.000,00 динара месечно и исплаћује се у трајању од десет месеци у току календарске године.

IV Међусобна права и обавезе даваоца и корисника стипендије утврдиће се уговором о стипендирању.

V Против ове одлуке учесник конкурса може изјавити приговор Општинском већу општине Варварин у року од 8 дана од дана објављивања исте на сајту општине Варварин.

VI Ову одлуку доставити свим учесницима конкурса, објавити на сајту општине Варварин и на огласној табли Општинске управе општине Варварин.

О б р а з л о ж е њ е
Конкурс за доделу стипендија за студенте за школску 2017/18 годину објављен је дана 15.11.2017.године и трајао је од 16.11.2017. до 30.11.2017.године. На конкурс се пријавило 58 студената.
Списак одобрених републичких кредита и стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја за студенте са територије општине Варварин, Комисија је примила дана 14.12.2017.године
Закључком Општинског већа усвојен је предлог Комисије за стипендирање студената за доделу стипендија за студенте за школску 2017/2018.годину, број 67-21/2017-I од 24.12.2017.године и дата сагласност председнику Општине за доношење Одлуке о додели општинске стипендије за школску 2017/2018.годину.
Из свега изложеног одлучено је као у ставу I и II диспозитива ове одлуке.

ОДЛУКА О СТИПЕНДИЈАМА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018

 

Comments are closed.