online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Одлука о додели стипендија за школску 2017/2018

На основу члана 58 Статута општине Варварин (“Службени лист општине Варварин“, број 10/2017- пречишћен текст ) и члана 16 Одлуке о оснивању Фонда за стипендирање талената („Службени лист општине Варварин“, број 2/2012 и 9/2017), на предлог Комисије за стипендирање студената, број 67-21/2017-I од 24.12.2017.године и уз сагласност Општинског већа општине Варварин,  Председник општине Варварин, дана 10.01.2018. године, донео је

О Д Л У К У
о додели стипендија за школску 2017/2018.годину

I За школску 2017/2018.годину, по Конкурсу број 67-21/2017-I од 15.11.2017.године, из буџета општине Варварин, додељује се 46 студентских стипендија, следећим студентима:

1. Гордана (Топлица) Јовановић из Маскара,
Висока школа струковних студија за васпитаче – Крушевац, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,53;
2. Стефан (Зоран) Здравинац из Бачине,
Универзитет у Београду – Филолошки факултет, 2. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,67;
3. Јована (Мирољуб) Јевдосић из Обрежа,
Универзитет у Београду – Економски факултет, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,25;
4. Алекса (Дејан) Анђелић из Бошњана,
Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,50.
5. Стефан (Драгољуб) Станојевић из Варварина,
Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,00;
6. Милица (Миломир) Панић из Обрежа,
Београдска пословна школа, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,50;
7. Исидора (Миодраг) Димитријевић из Обрежа,
Универзитет у Крагујевцу – Факултет медицинских наука, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,29;
8. Тијана (Милутин) Арсић из Орашја,
Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,24;
9. Драган (Ненад) Антић из Варварин (село),
Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,30;
10. Кристина (Братислав) Матић из Варварина,
Универзитет у Београду – Географски факултет, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,10;
11. Милена (Мирослав) Стаменковић из Доњег Катуна,
Универзитет у Нишу – Математички факултет, 2. година мастер академских студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,86;
12. Ана (Ненад) Љубомировић из Орашја,
Математички факултет Крагујевац, 2. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,44;
13. Ивана (Радивоје) Милошевић из Бошњана,
Универзитет у Београду – Филолошки факултет, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,33;
14. Михајло (Милош) Митровић из Варварина,
Универзитет у Београду – Математички факултет, 4. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,20;
15. Кристина (Драган) Чабрић из Обрежа,
Природно математички факултет Крагујевац, 2. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,38;
16. Тијана (Небојша) Вељковић из Варварин( село),
Универзитет у Нишу – Медицински факултет, 2. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,57;
17. Алекса (Иван) Јовановић из Бачине,
Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, 2. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,31;
18. Горан (Мића) Јовичић из Призрена,
Висока техничко технолошка школа у Крушевцу, 3. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,5;
19. Немања (Велибор) Радовановић из Бачине,
Универзитет у Нишу – Грађевинско архитектонски факултет, 4. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,15;
20. Невена (Драган) Михајловић из Бошњана,
Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет, 4. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,27;
21. Александар (Драгиша) Сврзић из Обрежа,
Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу, 3. година студија, на буџету, просена оцена на предходној години студија 9,17;
22. Александар (Перица) Вучетић из Парцана,
Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, 1.година мастер академске студије, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,62;
23. Александра (Дејан) Бркић из Варварина,
Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, 1.година мастер академских студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 10,00;
24. Срђан (Горан) Милосављевић из Залоговца,
Висока техничка школа струковних студија Крагујевац, 3. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,10;
25. Тамара (Раде) Јанковић из Варварина,
Универзитет у Нишу – Економски факултет, 3. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,42;
26. Наташа (Милашин) Миладиновић из Варварина (село),
Београдска пословна школа, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,90;
27. Милица (Радољуб) Мојсиловић из Доњег Катуна,
Криминалисто полицијска академија Београд, 3. година на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,3;
28. Кристина (Горан) Пантић из Обрежа,
Универзитет у Крагујевцу – Економски факултет, 3. година на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,25;
29. Александра (Сташа) Марјановић из Бошњана,
Природно математички факултет у Крагујевцу, 4. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,00;
30. Далибор (Слободан) Митић из Бачине,
Универзитет у Београду – Факултет организационих наука, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,40;
31. Тијана (Слободан) Митић из Бачине,
Универзитет у Београду – Медицински факултет, 4. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,60;
32. Никола (Данило) Живадиновић из Бошњана,
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,43;
33. Катарина (Зоран) Игњатовић из Варварина,
Универзитет у Крагујевцу – Правни факултет, 4. година студија на буџету, процечна оцена на предходној години студија 8,38;
34. Јелена (Небојша) Пантић из Избенице,
Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,23;
35. Тијана (Драган) Илић из Варварина,
Универзитет у Београду – Факултет ветеринарске медицине, 3. година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,25;
36. Јована (Драгиша) Јаковљевић из Бачине,
Универзитет у Београду – Шумарски факултет, 2 .година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,22;
37. Јована (Слађана) Јевремовић из Варварина,
Универзитет у Београду – Филолошки факултет, 2 година студија на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,94;
38. Даница (Мирослав) Живковић из Варварина (село),
Универзитет у Нишу – Економски факултет, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,14;
39. Милица (Звонимир) Минић из Варварина,
Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,11;
40. Владимир (Радица) Здравковић из Маренова,
Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,55;
41. Милица (Живорад) Марковић из Варварина,
Универзитет у Нишу – Економски факултет, 4. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,22;
42. Марија (Радмило) Тодоровић из Горњег Катуна,
Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,23;
43. Санела (Биљана) Ракић из Бошњана,
Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,25;
44. Димитрије (Горан) Савић из Варварина,
Универзитет у Крагујевцу – Економски факултет, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,13;
45. Данијела (Дане) Ћук из Варварина,
Универзитет у Београду – Филозофски факултет, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,45;
46. Тијана (Драги) Тодоровић из Обрежа,
Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац, 3. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 8,33.

II Право на стипендију, из разлога што не испуњавају услове конкурса или нису доставили тражену документацију, нису остварили следећи учесници конкурса –

 

ОДБИЈЕНИ СУ:
-САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ-

1. Сашка (Мирољуб) Сврзић из Горњег Катуна,
Криминалистичко полицијска академија у Београду, 3. година студија.

2. Милена (Радослав) Јелић из Бачине,
Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја, 3. година студија.

3. Александра (Милан) Поповић из Бачине,
Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја, 3. година студија,.

4. Јована (Горан) Јевдосић из Горњег Катуна,
Хемијски факултет у Београду, 3. година студија,.

5. Милан (Мирослав) Мирчић из Бачине, ЈМБГ
Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, 4. година студија,
(не испуљава услове: навршене 26.године живота и самофинансирајући)

6. Стефан (Томислав) Станковић из Бошњана,
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, 1. година струковних студија другог степена – мастер струковних студија.

-ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ИСПОД 8,00-
1. Христина (Бранислав) Јовановић из Бошњана,
Универзитет у Нишу – Електронски факултет, 2 .година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 7,70;

-КОРИСНИЦИ РЕПУБЛИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ-
1. Милош (Миомир) Митровић из Варварина (село),
Универзитет у Крагујевцу – Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, 1. година докторских академских студија ,на буџету, просечна оцена 9,86;

2. Марина (Мирослав) Милановић из Доњег Крчина,
Природно математички факултет у Крагујевцу, 2. година студија, на буџету, просечна оцена на предходној години студија 9,11;

-НЕПОТПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-
1. Александар (Зоран) Јеремић из Варварин (село),
Универзитет у Нишу – Математички факултет, просечна оцена 8,00;
(просек оцена није оверен печатом и потписом.)

2. Снежана (Горан) Милосављевић из Залоговца,
Универзитет у Крагујевцу – Факултет медицинских наука, просечна оцена 8,00;
(није јасно да ли просечна оцена студија или године ?)

3. Тамара (Драгослав) Ђорђевић из Бачине,
Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет,
(није јасно која је година студија,)

III Висина студентске стипендије износи 9.000,00 динара месечно и исплаћује се у трајању од десет месеци у току календарске године.

IV Међусобна права и обавезе даваоца и корисника стипендије утврдиће се уговором о стипендирању.

V Против ове одлуке учесник конкурса може изјавити приговор Општинском већу општине Варварин у року од 8 дана од дана објављивања исте на сајту општине Варварин.

VI Ову одлуку доставити свим учесницима конкурса, објавити на сајту општине Варварин и на огласној табли Општинске управе општине Варварин.

О б р а з л о ж е њ е
Конкурс за доделу стипендија за студенте за школску 2017/18 годину објављен је дана 15.11.2017.године и трајао је од 16.11.2017. до 30.11.2017.године. На конкурс се пријавило 58 студената.
Списак одобрених републичких кредита и стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја за студенте са територије општине Варварин, Комисија је примила дана 14.12.2017.године
Закључком Општинског већа усвојен је предлог Комисије за стипендирање студената за доделу стипендија за студенте за школску 2017/2018.годину, број 67-21/2017-I од 24.12.2017.године и дата сагласност председнику Општине за доношење Одлуке о додели општинске стипендије за школску 2017/2018.годину.
Из свега изложеног одлучено је као у ставу I и II диспозитива ове одлуке.

 

 

Comments are closed.