online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Оторена јавна расправа Нацрта новог Статута општине Варварин

Општинско веће општине Варварин на 58. седници одржаној 22.01.2019.године усвојило је Нацрт Статута општине Варварин, који је израдила комисија именована Одлуком о приступању доношења Статута општине Варварин.

Јавна расправа о Нацрту Статута општине Варварин трајаће 7 дана почев од 23.01.2019.године, закључно са 29.01.2019.године.

Примедбе, предлози и сугестије на Нацрт Статута можете писмено упутити Општинском већу општине Варварин на адресу: Марина Мариновића 34, 37 260 Варварин.

Трибина поводом јавне расправе биће одржана 29.01.2019.године у Скупштинској сали са почетком у 14 часова.

 

Комисија за израду Статута

Закључак о упућивању на јавну расправу

Нацрт Статута

 

Comments are closed.