online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Помоћ СР Немачке за управљање отпадом

Представници градова и општина потписали су у јуче у просторијама Сталне конференције градова и општина (СКГО) Споразум о сарадњи са Клаусом Шмитом, вођом Пројекта „Управљање отпадом у контексту климатских промена“. Испред Општине Варварин, Споразум са ГИЗ пројектом потписао је помоћник председника општине Саша Срећковић.

Потписаним Споразумом наставља се са активностима на системском решавању питања управљања отпадом у Србији, ублажавању последица климатских промена и развијању зелене економије где се отпад користи као сировина, односно ресурс.
У пројектима као што је овај, поред инвестиција, Немачка као европски лидер у екологији може пружити искуство 25 година напретка у области заштите животне средине.
Пројекат ће бити реализован на подручју региона за управљање отпадом – Нови Сад, Крушевац и Лапово, а за успостављање система управљања отпадом као ресурсом, од највећег значаја је укључивање локалних самоуправа.

Пројекат „Управљање отпадом у контексту климатских промена“, вредан пет милиона евра, са роком реализације до краја 2020. године, израз је подршке Савезне Републике Немачке унапређењу управљања отпадом и јачању националних и локалних капацитета за развој циркуларне економије у Србији.

Клаус Шмит је рекао да је реч о коришћењу отпада као ресурса, који је до сада завршавао на депонијама, при чему уколико радимо на томе да се од отпада заради, окренућемо се ка циркуларној економији.

Овај концепт управљања отпадом присутан је у Европској унији, где је предвиђено да се до 2030. године рециклира 65 одсто отпада, са крајњим циљем да само преосталих два одсто отпада заврши на депонијама и то као инертни, безопасни отпад, објаснио је он.

„Да би Србија могла да види резултате уложених напора, потребна су улагања великих инвестиција у ову област, и ми у томе желимо да помогнемо“, истакао је Шмит.

Пројектом „Управљање отпадом у контексту климатских промена“ предвиђа се унапређење управљања отпадом у изабраним регионима тако да доприноси ублажавању климатских промена, пружајући подршку општинама/регионима у планирању управљања отпадом у складу са принципима циркуларне економије и ублажавања климатских промена, кроз увођење примарне сепарације отпада и пракси за смањење биодеградабилног отпада, уз могућност изградње малих постројења за компостирање (капацитета до 2000 тона).

Comments are closed.