Рани јавни увид

Рани јавни увид

Рани јавни увид

Рани јавни увид плана детаљне регулације за потребе изградње цркве и црквених објеката на катастарским парцелама број 354, 355, 356, деловима кп.бр. 353 и 311 ко Обреж у насељеном месту Обреж

Опширније ›