online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Састанак Мреже начелника општинских и градских управа

У Барокној сали градске куће у Зрењанину одржан је VIII састанак Мреже начелника градских и општинских управа, уз учешће око 100 пријављених чланова Мреже. Начелницима су се обратили Зоран Касаловић, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе и Саша Сантовац, заменик градоначелника Зрењанина.

Састанку су присуствовали и начелници одељења за друштвене делатности и опште и заједничке послове Општинске управе општине Варварин Предраг Соколовић и Дејан Бркић.

Државни секретар Зоран Касаловић рекао је на састанку са Мрежом начелника градских и општинских управа и управа градских општина да је изменама Закона о локалној самоуправи обезбеђен континуитет у реформским процесима који се спроводе на локалном нивоу.

„Измене Закона, које је српски парламент усвојио у јуну, обухватају промене скоро половине чланова закона, али је мој утисак да се тежиште промена односи на даљу демократизацију и транспарентност у раду локалног нивоа власти, што и јесте један од приоритета целокупне реформе јавне управе“, нагласио је Касаловић.

Он је објаснио да промене унапређују процес партиципације грађана, кроз фиксирање минималног процента бирача за покретање грађанске иницијативе, обавезни поступак јавне расправе за доношење одлуке о буџету (у делу инвестиција), могућност да 100 грађана са бирачким правом или 1/3 одборника може дати предлог надлежном одбору скупштине општине за спровођење јавне расправе о неком општем акту, увођење дужности органа општине да на примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми општег акта (нпр. на сајту општине), и друго.

Државни секретар Зоран Касаловић је истакао да је потпуно измењен однос општине и месне заједнице уз детаљно регулисање ових односа у закону и непосредан избора савета месне заједнице.

Све ове измене закона заједно стварају основ и обавезу локалних самоуправа да ускладе своје статуте и друге опште акте у року од девет месеци од ступања на снагу овог закона. Зато је Министарство државне управе и локалне самоуправе заједно са Сталном конференциојом градова и општина (СКГО) организовало скуп са Мрежом начелника градских и општинских управа и управа градских општина, на коме су представљени модели статута и одлуке о месним заједницама. Циљ је да се локалним самоуправама помогне да лакше имплементирају новине из Закона о локалној самоуправи.

Comments are closed.