online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Шести састанак Мреже за ромска питања СКГО

Стална конференција градова и општина је 25. априла 2018. године организовала шести по реду састанак Мреже за ромска питања, на којој је представљена текућа ИПА подршка локалним самоуправама у области инклузије Рома и Ромкиња, као и размена искустава и примера добре праксе. Скуп је одржан уз подршку програма “Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ – ИПА 2016, који финансира Европска унија а спроводи СКГО.

Састанку су присуствовале Ивана Мојсиловић, кабинет председника општине Варварин и Марија Брајовић, координаторка Мреже за ромска питања општине Варварин.

Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО је овом приликом истакао да је у решавању овог питања осетан недостатак финансијских средстава када су у питању мере и активности у сектору становања и недовољни капацитети у локалним самоуправама да на систематичан и одржив начин приступе свеобухватној подршци ромској заједници. То се, пре свега, може видети на примеру ангажовања координатора за ромска питања у локалним самоуправама, где се локалне самоуправе и поред добре воље и систематизовања овог радног места ова особа не запошљава и послови коориднатора се придодају као додатни реферати већ оптерећеним другим локалним службеницима, услед забране запошљавања у јавној управи.

Станичић је посебно истакао значај политичке подршке и нагласио да је СКГО у сталном контакту са надлежним министарствима захваливши се Министарству државне управе и локалне самоуправе и Министарству за рад, борачка и социјална питања на досадашњој сарадњи и подршци и потврдио мотивисаност локалних самоуправа да системски решавању проблеме ромске заједнице на њиховим територијама.

Стана Божовић, државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изјавила је да ромско питање није везано за само једно министарство или институцију, већ да би били постигнути сви циљеви које је зацртала Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња цело друштво мора бити на једном задатку, а то је равноправност свих грађана и грађанки у Републици Србији.

Божовић је информисала присутне да је Влада формирала Радну групу за израду Акционог плана за 2019. годину за спровођење Стратегије и истакла да је ово питање у фокусу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које је формирало Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности као део додатне институционалне подршке.

Јованка Атанацковић, в.д. помоћница министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре изјавила је да су за последњих годину дана колико постоји Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња, којим председава министарка Зорана Михајловић, направљени резултати са којима можемо бити задовољни јер су се пре свега ствари покренуле. Она је изјавила да су донети бројни прописи који су омогућили боље инклузију Рома и Ромкиња у Републици Србији, али да на овом питању треба још радити.

Атанацковић је подсетила да Стратегија прати пет области: становање, запошљавање, образовање, здравствену и социјалну заштиту, да је донета за период од девет година, али да ће процес неног спровођења који нам предстоји бити изазован. Она је изјавила да су образовање и запошљавање кључни аспекти подршке како би Роми и Ромкиње пуноправно и равноправно могли да буду укључени у друштво.

Ивана Антић, в.д. помоћница министра у Министарству државне управе и локалне самоуправе је навела да је ово министарство надлежно за питања људских и мањинских права, регистра националних заједница и сходно томе постављен је јасан оквир за унапређења положаја националних мањина у Републици Србији. Она је навела да МДУЛС даје подршку раду СКГО Мреже за ромска питања од њеног оснивања и навела да је ова Мрежа веома значајна јер представља платформу за међуресорну сарадњу и везу са локалним самоуправама, ромском националном заједницом и међународним партерима.

Антић је истакла да је Министарство припремило Нацрт закона о заштити права и слобода националних мањина, веома важан пропис који утврђује афирмативне мере за националне мањине и даје основ да и други прописи на један афирмативан начин приступе решавању ових питања.

Мирјана Максимовић, пројект менаџерка из Делегација Европске уније у Републици Србији истакла је да је у Извештају о напретку Србије у процесу европских интеграција који је објављен прошле недеље наведено да постоји умерен напредак у овој области. Оцењено је да се у области образовања сви додатно морамо потрудити, а када говоримо о здравственој заштити истакнуто је да је важно да се реши статус здравствених медијаторки, где ће им се обезбедити сва права из радно-правног односа и да треба да добију стална радна места.

Она је истакла да је Закон о становању и одржавању зграда у потпуности у складу са међународним стандардима и додала да је ЕУ у овој области тренутно донирала 11,4 милиона евра и да је у плану да се у 2018. повуче још 20 милиона евра за побољшања услова становања додавши да Делегација у Србији једино представништво ЕУ на свету које је успело да обезбеди толико средстава за ову намену.

У наставку скупа, присутни су имали прилику да се упознају са програмом „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“-ИПА 2016, пројектом „Становање Рома – ЕУ подршка инклузији Рома и Ромкиња – Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима – ИПА 2013“ , примером добре праксе из града Вршца и примером „Ел система“ где је музика призната као фактор социјалног развоја у највишем смислу, преносећи највише вредности, солидарност, хармонију и узајамно разумевање.

Извор: www.skgo.org

Comments are closed.