online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Скупштински одбори

Радна тела Скупштине општине образују се као стална, посебна или повремена и оснивају се за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине и вршење других послова. Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника и грађана, за мандатни период за који су изабрани одборници Скупштине. Актом о избору чланова  сталног радног тела,  утврђује се број и састав чланова радног тела.

Чланове сталних радних тела Скупштине предлажу одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у Скупштини. Чланове сталних радних тела из реда грађана, одборничким групама могу предлагати удружења грађана, месне заједнице, јавне службе, невладине и друге организације основане у области за коју се радно тело образује.

Скупштина општине је образовала стална радна тела као скупштинске Одборе.

Одбори Скупштине општине су:

 • Одбор за друштвено – економски развој, привреду и финансије
 • Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности
 • Одбор за прописе и управу
 • Одбор за административно – мандатна питања
 • Одбор за избор и именовања
 • Одбор за заштиту и унапређење животне средине
 • Одбор за друштвене делатности
 • Одбор за борбу против корупције
 • Одбор за социјална питања
 • Одбор за рад и развој месних заједница
 • Одбор за представке и притужбе
 • Одбор за пољопривреду и развој села
 • Одбор за односе са верским заједницама
 • Одбор за награде и признања
 • Одбор за утврђивање назива улица, тргова, заселака и делова насељених места

Одбор за друштвено – економски развој, привреду и финансије

 1. Др Виолета Лутовац-Ђурђевић из Варварина (село), одборник
 2. Анка Милановић из Залоговца, одборник
 3. Душан Драгичевић из Варварина
 4. Јасна Маринковић из Горњег Катуна

 

Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности

 1. Горан Милосављевић из Бошњана, одборник
 2. Ненад Мијајловић из Доњег Крчина, одборник
 3. Мирослав Петровић из Залоговца, одборник
 4. Андрија Живадиновић из Варварина
 5. Горан Малезић из Бошњана

 

Одбор за прописе и управу

 1. Милош Антић из Парцана, одборник
 2. Драгољуб Станојевић из Варварина, одборник
 3. Зоран Игњатовић из Варварина, одборник
 4. Александар Павић из Варварина
 5. Саша Илић из Обрежа

 

Одбор за административно – мандатна питања

 1. Љубиша Сврзић из Доњег Катуна, одборник
 2. Братислав Ташић из Обрежа, одборник
 3. Др Гордана Чабрић из Варварина (село), одборник
 4. Срђан Ђорђевић из Обрежа
 5. Благоје Блажић из Маскара

 

Одбор за избор и именовања

 1. Др Драгослав Арсић из Тољевца, одборник
 2. Драгољуб Станојевић из Варварина, одборник
 3. Славољуб Петровић из Обрежа, одборник
 4. Драган Јевтић из Горњег Катуна, одборник
 5. Славомир Ђурковић из Горњег Крчина, одборник

 

Одбор за заштиту и унапређење животне средине

 1. Др Mарија Милошевић из Тољевца, одборник
 2. Милашин Бојић из Карановца, одборник
 3. Марина Бркић из Обрежа, одборник
 4. Маријана Стаменковић из Доњег Катуна
 5. Слободанка Јовановић из Горњег Катуна

 

Одбор за друштвене делатности

 1. Данијел Радојичић из Обрежа, одборник
 2. Тамара Јеремић Тодоровић из Варварина, одборник
 3. Емина Симић из Варварина (село), одборник
 4. Снежана Дачић из Тољевца
 5. Бранкица Блажић из Варварина

 

Одбор за борбу против корупције

 1.  Далибор Мишковић из Горњег Катуна, одборник
 2. Саша Арсић из Бачине, одборник
 3. Славољуб Петровић из Обрежа, одборник
 4. Миломир Максимовић из Бачине
 5. Добрица Крстић из Варварина (село)

 

Одбор за социјална питања

 1. Драгана Долић из Варварина, одборник
 2. Небојша Пантић из Избенице, одборник
 3. Емина Симић из Варварина (село), одборник
 4. Јелена Весић из Варварина (село)
 5. Зоран Милосављевић из Варварина

 

Одбор за рад и развој месних заједница

 1. Горан Пантић из Обрежа, одборник
 2. Добромир Илић из Парцана, одборник
 3. Слободан Митић из Бачине, одборник
 4. Немања Чолић из Варварина (село)
 5. Славољуб Савић из Бошњана

 

Одбор за представке и притужбе

 1. Данијела Мишковић из Варварина, одборник
 2. Јовица Блажић из Маскара, одборник
 3. Саша Јовановић из Горњег Крчина
 4. Марко Радовановић из Бачине

 

Одбор за пољопривреду и развој села

 1. Дејан Милојковић из Обрежа, одборник
 2. Слава Васић из Варварина, одборник
 3. Далибор Николић из Варварина (село)
 4. Љубиша Јовановић из Парцана

 

Одбор за односе са верским заједницама

 1. Горан Јелић из Бачине, одборник
 2. Радивоје Савић из Орашја, одборник
 3. Мирослав Петровић из Залоговца, одборник
 4. Љубиша Миљковић из Доњег Катуна
 5. Миодраг Јовановић из Избенице

 

Одбор за награде и признања

 1. Љиљана Јаковљевић из Пајковца, одборник
 2. Братислав Ташић из Обрежа, одборник
 3. Светлана Јелић из Бачине, одборник
 4. Драгољуб Костић из Суваје
 5. Дејан Бранковић из Доњег Катуна

 

Одбор за утврђивање назива улица, тргова, заселака и делова насељених места

 1. Др Станкија Васић из Варварина (село), одборник
 2. Др Слађана Живадиновић из Бошњана, одборник
 3. Зоран Игњатовић из Варварина, одборник
 4. Марко Николић из Маскара
 5. Драги Годић из Варварина