Скупштински одбори

Радна тела Скупштине општине образују се као стална, посебна или повремена и оснивају се за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине и вршење других послова. Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника и грађана, за мандатни период за који су изабрани одборници Скупштине. Актом о избору чланова  сталног радног тела,  утврђује се број и састав чланова радног тела.

Чланове сталних радних тела Скупштине предлажу одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у Скупштини. Чланове сталних радних тела из реда грађана, одборничким групама могу предлагати удружења грађана, месне заједнице, јавне службе, невладине и друге организације основане у области за коју се радно тело образује.

Скупштина општине је образовала стална радна тела као скупштинске Одборе.

Одбори Скупштине општине су:

 • Одбор за административно – мандатна питања
 • Одбор за избор и именовање
 • Одбор за прописе и управу
 • Одбор за друштвено економски развој, привреду и финансије
 • Одбор за друштвене делатности
 • Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности
 • Одбор за рад и развој месних заједница
 • Одбор за пољопривреду и развој села
 • Одбор за заштиту и унапређење животне средине
 • Одбор за преставке и притужбе
 • Одбор за награде и признања
 • Одбор за утврђивање назива улица, тргова, заселака и делова насељених места
 • Одбор за односе са верским заједницама
 • Одбор за борбу против корупције
 • Одбор за социјална питања

Одбор за административно – мандатна питања

 1. Љубиша Сврзић из Доњег Катуна, одборник
 2. Братислав Ташић из Обрежа, одборник
 3. Мирослав Петровић из Залоговца, одборник
 4. Срђан Ђорђевић из Обрежа
 5. Александар Павић из Варварина

 

Одбор за избор и именовање

 1. Ирена Стевановић из Варварина, одборник
 2. Горан Јелић из Бачине, одборник
 3. Драгољуб Станојевић из Варварина, одборник
 4. Марија Јовановић из Варварина
 5. Емина Симић из Варварина (село)

 

Одбор за прописе и управу

 1. Данијела Мишковић из Варварина, одборник
 2. Марија Марковић из Тољевца, одборник
 3. Братислав Петровић из Варварина (село), одборник
 4. Дарко Дидић из Обрежа
 5. Гордана Петровић из Варварина

 

Одбор за друштвено економски развој, привреду и финансије

 1. Војкан Павић из Варварина, одборник
 2. Милош Антић из Парцана, одборник
 3. Драгољуб Станојевић из Варварина, одборник
 4. Душан Драгичевић из Варварина
 5. Мирослав Јаковљевић из Варварина (село)

 

Одбор за друштвене делатности

 1. Катарина Петровић из Обрежа, одборник
 2. Горан Николић из Орашја, одборник
 3. Братислав Петровић из Варварина (село), одборник
 4. Бобан Томић из Обрежа
 5. Бојана Долић из Варварина

 

Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности

 1. Јелена Весић из Варварина (село), одборник
 2. Слободан Тодоровић из Горњег Катуна, одборник
 3. Саша Миленковић из Доњег Катуна, одборник
 4. Миљана Милојевић из Варварина
 5. Саша Николић из Бачине

 

Одбор за рад и развој месних заједница

 1. Слободан Симић из Обрежа, одборник
 2. Оливер Бркић из Обрежа, одборник
 3. Мирослав Петровић из Залоговца, одборник
 4. Марко Николић из Маскара
 5. Владица Филиповић из Бачине

 

Одбор за пољопривреду и развој села

 1.  Дејан Гавриловић из Бошњана, одборник
 2. Слободан Макић из Бошњана, одборник
 3. Др Гордана Чабрић из Варварина (село), одборник
 4. Саша Арсић из Бачине
 5. Микица Бркић из Обрежа

 

Одбор за заштиту и унапређење животне средине

 1. Горан Пантић из Обрежа, одборник
 2. Андрија Живадиновић из Варварина, одборник
 3. Јасмина Антић из Варварина, одборник
 4. Марија Радовановић из Варварина
 5. Александар Савић из Бошњана

 

Одбор за преставке и притужбе

 1. Љубиша Миљковић из Доњег Катуна, одборник
 2. Слободанка Јовановић из Горњег Катуна, одборник
 3. Братислав Ташић из Обрежа, одборник
 4. Марија Анђелковић из Бошњана
 5. Александар Радоја из Варварина (село)

 

Одбор за награде и признања

 1. Марија Марковић из Тољевца, одборник
 2. Ирена Стевановић из Варварина, одборник
 3. Миодраг Митровић из Бачине, одборник
 4. Стефан Петковић из Варварина (село)
 5. Дејан Живић из Обрежа

 

Одбор за утврђивање назива улица, тргова, заселака и делова насељених места

 1. Душан Радојковић из Бачине, одборник
 2. Горан Николић из Орашја, одборник
 3. Мирослав Милошевић из Бошњана, одборник
 4. Марко Крстић из Горњег Катуна
 5. Михајло Антонијевић из Обрежа

 

Одбор за односе са верским заједницама

 1. Др Јасмина Ракић из Бошњана, одборник
 2. Ана Главичић из Бачине, одборник
 3. Катарина Петровић из Обрежа, одборник
 4. Данијел Станковић из Тољевца
 5. Данијел Франчина из Варварина

 

Одбор за борбу против корупције

 1. Горан Јелић из Бачине, одборник
 2. Милош Антић из Парцана, одборник
 3. Андрија Живадиновић из Варварина, одборник
 4. Милован Јочић из Варварина
 5. Дејан Бранковић из Доњег Катуна

 

Одбор за социјална питања

 1. Слободан Тодоровић из Горњег Катуна, одборник
 2. Слободан Симић из Обрежа, одборник
 3. Јована Поповић из Обрежа, одборник
 4. Саша Срећковић из Варварина (село)
 5. Горан Арсић из Бачине