Службени лист 2020

Службени лист 01 од 17.01.2020.године

Службени лист 02 од 30.01.2020.године

Службени лист 03 од 10.02.2020.године

Службени лист 04 од 19.02.2020.године

Службени лист 05 од 04.03.2020.године

Службени лист 06 од 09.03.2020.године

Службени лист 07 од 17.03.2020.године

Службени лист 08 од 17.03.2020.године

Службени лист 09 од 18.03.2020.године

Службени лист 10 од 18.03.2020.године

Службени лист 11 од 23.03.2020.године

Службени лист 12 од 07.04.2020.године

Службени лист 13 од 27.04.2020.године

Службени лист 14 од 11.05.2020.године

Службени лист 15 од 12.05.2020.године

Службени лист 16 од 15.05.2020.године

Службени лист 17 од 21.05.2020.године

Службени лист 18 од 06.06.2020.године

Службени лист 19 од 10.06.2020.године

Службени лист 20 од 18.06.2020.године

Службени лист 21 од 22.06.2020.године

Службени лист 22 од 29.06.2020.године

Службени лист 23 од 06.07.2020.године

Службени лист 24 од 14.08.2020.године

Службени лист 25 од 16.08.2020.године

Службени лист 26 од 01.09.2020.године

Службени лист 27 од 09.09.2020.године

Службени лист 28 од 16.09.2020.године

Службени лист 29 од 22.09.2020.године

Службени лист 30 од 02.10.2020.године

Службени лист 31 од 09.10.2020.године

Службени лист 32 од 15.10.2020.године

Службени лист 33 од 28.10.2020.године

Службени лист 34 од 29.10.2020.године

Службени лист 35 од 13.11.2020.године

Службени лист 36 од 24.11.2020.године

Службени лист 37 од 26.11.2020.године

Службени лист 38 од 09.12.2020.године

Службени лист 39 од 18.12.2020.године

Службени лист 40 од 30.12.2020.године

Службени лист 41 од 31.12.2020.године регистар