online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта аутопута Е-761

ЈП Путеви Србије Београд, поднео је Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта аутопута Е-761 Појате-Прељина, деоница Појате-Крушевац.

Увид у поднети захтев, односно у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, можете извршити у просторијама Општинске управе општине Варварин, Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор, у Министарству заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 сваког радног дана од 11-14 часова и на веб сајту Министарства http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja.

Јавна расправа и презентација предметне Студије одржаће се 15.08.2019. године у просторијама градске управе Крушевац са почетком у 11 часова.

Comments are closed.