online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

ТЕМНИЋКО ШКОЛСТВО – два века традиције: ОШ "Херој Мирко Томић" Доњи Крчин и "Драги Макић" Бошњане

Настављајући серијал посвећен школству у темићком крају, представљамо основне школе „Херој Мирко Томић“ и „Драги Макић“ у Доњем Крчину и Бошњану, обе са традицијом која сеже још у другу половину 19. века.

Портал РТК реализовао је пројекат „ТЕМНИЋКО ШКОЛСТВО – два века традиције“ уз подршку Општине Варварин, по Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања интереса у области јавног интереса за 2020. годину

ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ“ ДОЊИ КРЧИН

Школа у Доњем Крчину почела је са радом 1864. године и то у приватној згради Тодора Вељковића, где је наставу држао учитељ Мита Милетић све до 1876. године, када је сазидана данашња стара школска зграда. Школа је радила све до 1915. године када су Аустријанци запалили школску зграду и архиву школе. Априла 1967. године направљена је нова монтажна зграда која се користи и данас.

ОШ “Херој Мирко Томић“ из Доњег Крчина у свом саставу има још једну осморазредну школу у Залоговцу и шест четвороразредних школа. Школе похађају ученици из девет месних заједница.

Све школе од 2004. године имају санитарни чвор у склопу зграде, а половина и централно грејање. Матична школа је реновирана 2004. године, када је дограђен санитарни чвор, урађена фасада са изолацијом и уведено централно грејање. Комплетна реконструкција исте зграде урађена је 2019. године.

У издвојеном осморазредном одељењу у Залоговцу, као и осталим издвојеним одељењима, такође је уложено доста материјалних средстава за централно грејање, санитарне чворове и ПВЦ столарију.

Школу тренутно похађа 162 ученика у 19 одељења. Године 1987. школу су похађала 640 ученика, године 2000. 330 ученика.

Школа је у последњих десет година доживела велики напредак у васпитно-образовном процесу, што показују резултати на Завршним испитима ученика осмог разреда, као и на такмичењима ученика из скоро свих предмета. Неколико година заредом резултати на Завршном испиту су међу најбољима, или најбољи, на нивоу расинског округа.

Сваке године 10-15 ученика учесници су државних првенстава, одакле се често врате са наградама и похвалама. Школа је дала и два државна првака – Душана Милутиновића у атлетици и Уроша Панића из Техничког образовања.

Школу у Доњем Крчину похађали су многи свршени доктори медицине: Миланка Васић, Драгослав Арсић, Марија Милошевић, Немања Арсић, Сузана Максимовић, професор Злата Вељковић, економисти, новинар ТАНЈУГ-а Мирослав Милановић… Село које је дало председника општине Варварин Љубу Васића.

Лист Политика је 1964. године објавио чланак под називом “Село интелектуалаца“. Село које је за време Другог светског рата скривало Јевреје, а међу њима и Ребеку Тајтацек , по коме је дуго била позната улица у Крушевцу Ребекино сокаче, данашња Кумановска улица.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДРАГИ МАКИЋ“ БОШЊАНЕ

Од 1861. године па до 1888. деца из Бошњана основно школско знање стицала су у школи у Маскару да би на Збору мештана села Бошњане 1888. године, одлучено да се тадашњем Министарству просвете и црквених дела, упути молба и дозволи отварање школе у Бошњану са образложењем да се број ђака у оба села знатно повећао и да је потребан још један учитељ.

Преко Начелства, тада округа Јагодинског и среза Темнићког, поменуто министарство је наложило да се одреди лекар и инжењер који ће прегледати приватну кућу Милоша Стевановића, која је у то време имала нешто више простора од других домаћинстава, ради решавања питања привременог објекта за рад школе. Кућа која је као и друге у селу била чакмара, према налазима одређених и послатих стручњака, била је удобна и видна учионица која може да послужи за школу дуже време. Незадовољан ажурношћу Министарства просвете, тадашњи кмет села Милан Мишковић, у име сви сељана, поново се обратио молбом 20. септембра 1888. године, да министар пошаље учитеља.

Већ 1. октобра исте године, одобрено је отварање школе а 16. октобра стигла је и учитељица, која је радила са децом уписаном у сва четири разреда. Тачних података о броју уписаних ученика за ту годину нема. Према познатим подацима 42-је похађало школу у Маскару и да је са уписанима у први разред било 50 ученика, али нема података да ли су међу њима биле и девојчице. За то време школски одбор је радио на прорачунима за изградњу нове школе, која је током лета и стављена под кров. Зграда је била од тврдог материјала, имала је две учионице у које је могло да стане по 24 ученика а изграђена су и два стана за учитеље. Почетком школске 1889-1890. после уписа првака школу је похађало 70 ученика. Зграда је подигнута у средини села на малом узвишењу. Током Балканских и Првог светског рата школа није радила а зграда је претрпела велика оштећења.

Рад је обновљен после ослобођења али са мањим бројем ученика него на оснивању 1888. године. Светосавска прослава била је свечаност у школи а колачари су били родитељи ученика.

Након Другог светског рада 1956-1957. године прешло се у тадашњој Југославији на обавезно осмогодишње образовање а Народни одбор Општине Варварин дао је сагласност да школа у Бошњану прерасте у осмогодишњу што је довело до проблема са простором тако да се део деце сели у Дом културе а други остаје у старој школској згради што доводи и до проблема са наставним кадром.

У априлу 1971. године завршени су и унутрашњи радови на новој школској згради са осам учионица и наменским просторијама у сутерену школе а званично почиње са радом 9. маја који је и данас Дан школе. У новим просторијама и данас настава се изводи у специјализованим учионицама и кабинетима. На првом спрату изводои се настава за ученике нижих разреда. У приземљу су специјализоване учионице за српски и руски језик, математику, историју, географију, ликовно и музичко васпитање. У сутерену су учионице за биологију и хемију и познавање природе, радионица за опште-техничко и учионица за физику као и канцеларије. Због недостатка простора за физичко васпитање у згради старе школе адаптирана је једна просторија.

У оквиру школе ради као и свих предходних година од завршетка садашње школске зграде ђачка кухиња а школа Драги Макић има и истурено одељење четворогодишње школе у Маскару.

Током година додата је зграда са мокрим чвором, урађено централно грејање а у оквиру школе изграђен је и савремени полигон који се користи за школске активности, али и рекреацију мештана села Бошњане.

Ученици школе током година постојања села и захваљујући оштороумности и жељи да се деца села Бошњана школују, са завршеним факултетским дипломама враћала су се у своје село или су помагали са функција и позиција својим сељанима. Межу њима су лекари, доктори ветерине, економисти, привредници.

И док је школа седамдесетих година имала деце и за по два одељења у појединим генерацијама, сада је као и у осталим школама Општине Варварин, једини проблем све мањи број ученика.

Comments are closed.