online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

ТЕМНИЋКО ШКОЛСТВО – два века традиције: Средња школа Варварин и ОШ "Јован Курсула"

У Варварину и у селима која му припадају, залагањем мештана који су желели да им деца буду писмена, сврше високе школе, знањем модернизују пољопривреду темнићког краја, већ два века брину о образовању младих нараштаја у малим школама великих амбиција.. О томе сведочи и велики број успешних људи који су прва слова научили у школама темнићког краја од првих школа пре два века до данашњих дана, а с обзиром да последњих година руководство општине Варварин доста улаже у квалитет образовања у смислу побољшања услова за рад и наредних година генерације које тренутно похађају неку од основних или средњу школу у Варварину, својим знањем допринеће бољем животу грађана Србије и ове Општине.

Портал РТК реализовао је пројекат „ТЕМНИЋКО ШКОЛСТВО – два века традиције“ уз подршку Општине Варварин, по Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања интереса у области јавног интереса за 2020. годину

СРЕДЊА ШКОЛА ВАРВАРИН

Средња школа у Варварину са радом је почела 1965. године у окивиру крушевачке Гимназије. Од 1972. године постаје самостална под називом Гимназија Варварин а школске 1977-1978. трансформисана је у Образовни центар, када је реформом школства трансформисана у Образовни центар и уводиусмерено образовање.

Велики број трансформација током постојања и рада Средње школе Варварин догађале су се током година. Од 24. септембра 1990. регистрована је као Техничка а од 1. септембра 2005. постаје мешовита школа и мења назив у Средња школа Врварин.

За педест пет година постојања школа је у потпуности испунила улогу својим радом и залагањем професора наа образовању, васпитању и оспособљености техничара, гимазијалаца и радника у више струка, занимања (бравара, металостругара, аутомехануичара, израђивача хемијских производа). Преко 5.000 ученика у овој школи стекло је средње образовање и укључило активно у живот и рад шире друштвене заједнице на простори бивше Југославије и данашње Србије.

Многи од бивших ученика Варваринске Гимназије, наставили су школовање на вишим и високим школама на свим универзитетима у Југославији и Србији, завршили их успешно и данас су познати у јавном и привредном животу и раду. Овако успешни бивши ученици, од којих су многи и успешни у самосталним делатностима, израсли су у квалиетне и вредне људе јер школа увек имала слих за идеје младих и потребе времена у којима су генерације похађале школу, са поребама и жељама ученика, а које су биле у складу са основном васпитно-образовном функцијом школе.

Као једина средња школа у овој општини, одиграла је и данас има активну улогу у ширењу науке и културе и у оплемењавању културно-забавног живота младих у Варварину и шире. Посебно запажене резултате школа је постигла у одмеравању снага на регионалним, окружним, републичким и савезним такмичењима у знању, бештинама и спорту.

За све образовне профиле и гимназију школа има решење о верификацији, уздату од Министратсва просвете, која потврђује да потпуно испуњава услове за обављење образовне делатности у погледу школског простора, опреме, наставних средстава, броја радника и довољног броја ученика да остваре наставни план и програм.

Школа тренутно образује ученике у 4 подручна одлејења рада, односно 6 образовних профила и то :

Подручје рада: Машинство и обрада метала:

1. Машински техничар моторних возила
2. Механичар грејне и расхладне технике и
3. Аутомеханичар

Подручје рада: Хемија, неметали и Графичарство

Образовни профил: Техничар за хемијску и фармацеутску технологију

Подручје рада : Економија, право и администрација

Образовни профил : Економски техничар

Гимназија смер: Природно-математички

Средњу школу у Варвраину ове 2020. године тренутно похађа 405 ученика који из образовних профила излазе са високим степеном знања. Циљ наставног кадра је развијање активног односа према знању, повезивању различитих предмета и садржаја, стимулација критичког и стваралачког духа, кроз истицање моралних, научних и опште цивилизацијских вредности. Наставни кадар који образује младе, који након завршетка Средње школе у варварину постају пунолетни и одговорни грађани Србије, верује да васпитање и образовање имају смисао, који руши граднице и стварају путева зближавања научне мисли, ангажују способност младих и уче их размишљнају, лреирању и решавању проблема, у складу са новим изазовима које намеће време у пословима за које се образују.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН КУРСУЛА“ ВАРВАРИН

Према доступној документацији као приватна установа основна школа у Варварину основана је 1839. године да ни после три године 1842. постала државна. Према подацима из 1851. године имала је 77 ученика и то углавном мушке деце а почетком 20. века, у предратном периоду привредни живот тадашње Србије и развој производње захтевали су ширење школске мреже после Другог светског рата почело се са радом на побољшању квалитета рада у школи кроз уређење школског простора и његове опремљености.

У свом саставу основна школа Јован Курсула има и две четвороразредне школе у Горњем и Доњем Катуну.

У Варварину осмогодишња школа, односно прва осмолетка, израсла је из варваринске Државне непотпуне гимназије спајањем, као и у другим местима тадашње Народне Републике Србије, са Оосновном школом, одлуком Министарства просвете издатог 21. јула 1950. године. Школске 1950-1951. године од 1. до 4. разреда ученици су похађали ниже разреде осомољетке а у старије разреде тада је уписано 273 ученика, у тада постојећа седам разреда.

Пре почетка рада осмолетке у Варварину одржан је масовни родитељски састанак посвећен родитељима на коме је дневни ред био „Ауторитет родитељски“ након чега су родитељи упознати са Парвилима о владању ученика и Парвилником о кажњавању истих, а објављен је и избор 6 представника родитеља у Савет школе. Изабрани су : Мирко Благојевић из варошице Варварин, Живка Павић из села Варварин, Бора Алексић из Доњег Катуна, Душан Веселиновић из Горњег Катуна Бранко Милетић из Маскара и Добросав Петронијевић из Бошњана.

Основна и средња школа у Варварину налазе се у истој згради али је због повећања броја ученика 2018. године надограђен спрат на новом делу зграде школа за коеј је средства у износу око 54 милиона динара, обезбедили Министарство просвете, науке и технолошког развоја, чиме је добијено још око хиљадуметара квадратних додатног простора за обе школе.

Школске 2020- 2021. године Основну школу Јован Курсула у Варварину и четвороразредним у Горњем и Доњем Катуну похађа 402 ученика у 22 одељења. Из ове школе велики број бивших ученика постизао је врхунске резулате у даљем школовању у средњим школама али и унуверзитетским центрима Србије. О ниховом успеху гвооре и бројни резултати постигнути на такмичењима.

У малом поморавском насељу Варварин, али и у селима која јој припадају, залагањем тадашњих мештана који су желели да им деца буду писмена, сврше високе школе, знањем модернизују пољопривреду Темнићког краја, већ два века брину о образовању младих нараштаја у малим школама великих амбиција, које су и попут основне школе Јован Курсула опредељене да у сваком тренутку у рад унесу новине како би најбоље образовање било доступно ученицима, а квалитет рада омогућило наставницима у средини у којој раде, односно Темићком крају и општини Варварин.

О томе сведочи и велики број успешних људи који су прва слова научили у школама темнићког краја од првих школа пре два века до данашњих дана а с обзиром да последњих година руководство општине Варварин доста улаже у квалитет образовања у смислу побољшања услова за рад и наредних година генерације које тренутно похађају неку од основних или средњу школу у Варварину, својим знањем допринеће бољем животу грађана Србије и општине Варварин.

Comments are closed.