online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Укинута забрана рада шарене пијаце

Штаб за ванредне ситуације општине Варварин, на телефонској седници одржаној 26.03.2021. године, УКИНУО ЈЕ ЗАБРАНУ РАДА шарене пијаце у Варварину, донету 12.03.2021. закључком број 87-10/2021 („Службени лист општине Варварин“ број 03/2021).

ЈКП „Варварин“ се обавезује да обавести све кориснике о укидању забране рада шарене пијаце.

Правна лица и предузетници могу наставити са обављањем делатности под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга, а у складу са инструкцијама Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19.

Обавезује се комунални инспектор да изврши контролу спровођења закључка.

Comments are closed.