online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

За пречишћавање отпадних вода потребна огромна средства

(Крушевац пресс) Сва отпадна вода са територије Општине Варварин иде директно у водотокове, у Велику Мораву и сеоске потоке, што ће морати да буде промењено у наредних неколико година.


„Прошле године смо завршили пет пројеката који се односе на израду сепаратора за пречишћавање отпадних вода. Реч је о муљним сепараторима. Укупна вредност тих пројеката, да би били реализовани на терену, је око 3,5 милиона евра. Урађен је пројекат за сепараторе за Град Варварин, Обреж, Горњи и Доњи Катун и Село Варварин а тренутно је у току решавање имовинско-правних односа“, објашњава Војкан Павић, председник Општине Варварин.

Као мала и недовољно развијена комуна Варварин нема довољно средстава да реши велики комунално-еколошки проблем пречишћавања отпадних вода.

„Општина не може да издвоји 1.517.000 евра да би се урадио сепаратор оптадних вода за Град Варварин. То су велика средства и зато смо конкурисали код Канцеларије за управљање јавним улагањима. Видећемо да ли ћемо добити неки новац. Иначе, читава територија Град Варварина је покривена канализационом мрежом. За друга насеља је покренута иницијатива да се раде канализационе мреже“, додаје Павић.


Тренутно сва отпадна вода из Варварина иде, кроз два испуста, у Велику Мораву. Отпадна вода из већине сеоских домаћинстава одлази у Каленићку реку и друге водотокове на територији општине.

У претходној деценији било је предлога да се на основу величине и физичко-географског положаја насеља изгради девет канализационих система, што је напуштено као идеја, јер није могуће отпадне воде испуштати у мале водотоке-потоке, који у сушном периоду године имају мали протицај или пресушују.

Размишљало се и о изградњи постројења за пречишћавање воде које би било лоцирано на левој обали Западне Мораве, између Маскара и Варварина, а воде до овог постројења би се доводиле одређеним канализационим системом, преко више црпних станица и колектора. Капацитет постројења за пречишћавање отпадних вода требало би да буде 450 м³/дан али је и ово решење тренутно у другом плану јер изискује огромна средства.

“Израда сепаратора је од кључне важности за решавање проблема отпадних вода. Највећа кочница су средства. Рачунамо да макар део средстава можемо да добијемо и од неких европских фондова јер се сада, у процесу придруживања Србије ЕУ, велика пажња посвећује заштити животне средине”, додају у Општини Варварин.

Као и у многим другим питањима за Општину Варварин проблем су села у Горњем Темнићу која не само да немају канализациону мрежу већ ни оно основније, водовод.

„Покушавамо нешто да урадимо што се тиче водовода. Још раније смо започели преговоре, а са Јавним предузећем „Водовод“ потписан је уговор за израду пројектне документације за Залоговац, Парцане, Мареново. Нажалост, ту се стало. Сада покушавамо да то обновимо , да покушамо да завршимо бар пројекат за обезбеђење здраве пијаће воде пошто је регионални водовод завршен. Покушавамо да решимо то и да се прикључимо како бисмо сви имали здраву пијаћу воду“, закључује Војкан Павић, председник Општине Варварин.

Comments are closed.