online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Забрана рада свих шарених пијаца на подручју општине

Општински штаб за ванредне ситуације, на основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18), члана 17. став 3. Тачка 1. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2010), у циљу повећања превентивних мера од последица појаве епидемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, на телефонској седници одржаној дана 27.11.2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I

У циљу спровођења превентивних мера заштите на спречавању појаве епидемије доноси се одлука да се забрани рад свих шарених пијаца на територији општине Варварин.

II

ЈКП „Варварин“ се обавезује да обавести све кориснике о забрани рада шарене пијаце.

III

Обавезује се комунални инспектор да изврши контролу спровођења закључка.

IV

Закључак ступа на снагу даном доношења.

V

Закључак објавити у „Службеном листу општине Варварин“.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Др Виолета Лутовац Ђурђевић

Comments are closed.