online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Закључак Општинског штаба за ванредне ситуације - набавка дезинфекционих средстава

Општински штаб за ванредне ситуације, на основу члана 41. став 5. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 17. став 3. Тачка 1. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2010), у циљу повећања нивоа организованости и оспособљености субјеката и снага система заштите и спасавања од последица појаве епидемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, на седници одржаној дана 26.11.2020.године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I

Налаже се стручним службама општинске управе општине Варварин да спроведу набавку потребних количина дезинфекционих средстава ( натријум- хипохлорита, алкохола, алфа сола и алфа септа ) и остале заштитне опреме ( маски, рукавица..).

II

Обавезује се ЈКП „Варварин“ да организује и спроводи континуирано планско пуњење канистара натријум – хипохлоритом у свим месним заједницама на територији општине Варварин, као и дезинфекцију свих јавних установа и јавних површина испред истих. План активности на спровођењу ове мере, као и извештај о предузетим радњама ЈКП „Варварин“, дужно је да свакодневно доставља Општинском штабу за ванредне ситуације.

III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

IV

Закључак доставити служби јавних набавки.

V

Закључак објавити у „Службеном листу општине Варварин“.

 

КОМАНДАНТ ШТАБА
Др Виолета Лутовац Ђурђевић

Comments are closed.